Forskning

«Kan du lese for meg?»

En studie gjort ved Universitetet i Stavanger viser at det er sterk sammenheng mellom hvor langt barn er kommet i leseutviklingen når de begynner på skolen og hvordan lesermiljøet er i barnas hjem fra de er små.
Les mer

BookTrust i Storbritannia

Hvorfor er det viktig å dele bøker, rim og historier med babyer? Hvilken forskjell utgjør BookTrust-programmer på lesevanene til barn og familier? Forskningen og evalueringen til BookTrust hjelper dem til å svare på spørsmål som disse, slik at de kan støtte hvert barn til å oppleve glede ved lesing og dets sosiale, følelsesmessige og intellektuelle fordeler.
Forskningen til BookTrust kan leses her

Kulturrådet i Sverige

SAMARBEID OG VITENSKAP OM SMÅ BARNS SPRÅKUTVIKLING

I Sverige er det Kulturrådet som står ansvarlige for tiltaket. Bokstart er basert på samarbeid mellom offentlige bibliotek, barnehelse og barnehage, som alle har arbeidet med å utvikle ungdoms språkutvikling. Hver profesjon fokuserer på sine spesifikke kunnskaper og ferdigheter. Bokstart fører til at disse møtes og samarbeider for å nå familier på ulike måter, for å stimulere språkutvikling på et tidlig stadium.
Les mer her

Bogstart i Danmark

Bokstartprogrammet fra 2009 til 2016 gikk ut på å gi små barn i utsatte boligområder gode opplevelser med bøker.

Center for Børnesprogs forskningsrapporter om Bogstart, brosjyrer om følgeforskningen på flere språk og aktivitetsskjemaer til hjemmebesøk kan leses her.