Foresatte

Forskning viser at barn som liker å lese, gjør det bedre på skolen i alle fag.
Å lese sammen øker ord- og begrepsforrådet i tillegg til leseferdighetene. Men også mye mer – det bidrar til å bygge et sterkt og kjærlig forhold mellom dere. Og det er aldri for tidlig å begynne å lese med barnet ditt.
Tips til hvordan lese med din baby


Barnebok uten tekst skal hjelpe til at språkutviklingen for de aller minste starter så tidlig som mulig.

På 8-månederskontrollen på helsestasjonen vil dere motta en bok og en informasjonsbrosjyre.
Materiellet dere vil motta kan dere se her


Helsestasjoner som er med

Disse helsestasjonene er foreløpig med på Bokstart


Bokbamsen i Øvre Eiker

Bokbamsen startet allerede i 2001 og handler om omsorg for barns oppvekst og om viljen til å gjøre noe positivt for alle småbarnsfamilier i kommunen.
Les mer


Anbefaling fra EURead til norske myndigheter

Foreningen !les er medlem av EURead, en Europeisk ideell organisasjon med leseeorganisasjoner. Mange av medlemmene har sin versjon av Bokstart, og EURead har stort fokus på dette tiltaket. En anbefaling fra organisasjonens leder ble overlevert til medlemmene i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget da Foreningen !les var på høring i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018.
Les anbefalingen her