Bibliotek

VEILEDNING
Å LESE MED SMÅ BARN

Bokstart når de aller yngste

Foto: Sigrun Feiring / Foreningen !les

I 2020 vil Bokstart være en del av Deichmans tilbud til alle småbarnsfamilier i Oslo. Alle barn mellom 2–3 år skal få tilbud om en gratis gavebok som kan hentes på biblioteket. Samtidig vil familien bli kjent med biblioteket og få tilbud om lånekort. Invitasjonen til biblioteket med gavekort på bok deles ut på toårskontrollen ved helsestasjonen.

Foreldrenes engasjement for lesing er avgjørende for barns leselyst. Bokstart henvender seg derfor direkte til familiene. Målet er å gjøre bøker tilgjengelig for alle småbarnsfamilier, introdusere familiene til biblioteket og oppfordre foreldre til å lese sammen med barnet sitt fra første stund.

Bokstart er nevnt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 som eksempel på et formidlingstiltak som kan nå nye lesere.

Artikler

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse
Les mer om formidling ved folkebibliotek i kapittel 4 her.

bibliotekutvikling.no: I felten med Bokbamsen
Bokstart er bibliotekenes måte å nå ut til de aller yngste. Les mer om Bokbamsen i Øvre Eiker kommune, Bokstart og prosjektet Les for meg! i Strand kommune på bibliotekutvikling.no.

bokstart.se: Erfaringer fra Bokstart i Sverige
I Sverige har bibliotekarer utforsket hjemmebesøk som metode for å nå småbarnsfamilier. Les mer om deres erfaringer og hvordan prosjektet har utviklet bibliotekarrollen på bokstart.se.