Om Bokstart

Materiell
Forskning
INSPIRASJON

 

Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek.

Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

Foreningen !les samarbeider med flere kommuner om gjennomføringen av Bokstart. Prosjektet er blant annet støttet av danske Egmont Fonden. Les mer om tildelingen fra Egmont Fonden her.

 

Bokstart i Oslo

I februar lanserte Foreningen !les, Deichman og helsestasjoner i Oslo kommune et samarbeid om utdeling av en gratis bokgave til 9000 toåringer.

«Barn som har vokst opp med høytlesning stiller godt rustet når de begynner på skolen. Og dette forspranget tar de med seg hele livet», sa byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen i anledning lanseringen.

Les mer om Bokstart-satsing i Oslo her.

 

Bokstart i Bergen

Les mer om Bokstart i Bergen her.

 

Prosjektet «Les for meg!» i Strand kommune

Med prosjektet «Les for meg!» deler kommunen ut gratis bøker til alle ettåringer. Les mer her.

 

Bokstart for de aller minste i Stavanger

Les mer om Sølvberget sin satsning på Bokstart her.

 

Hvorfor Bokstart?

Utjevne sosiale forskjeller

Studier av små barns språkutvikling har konkludert at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Forskning på barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ressurssterke og ressurssvake familier, og peker på behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er små.

Les sammen

Høytlesing er et viktigste foreldre kan gjøre for å øke barns ordforråd og språkutvikling. Høytlesing gir barnet forståelse av hendelsesforløp, innsikt i omverden, og ord for egne opplevelser og følelser sammen med en nærværende voksen. Positive erfaringer med bøker og lesing ruster barnet for den senere lese- og skriveopplæringen. Lesing for barna kan også stimulere til økt lesing for voksne. 

Helsestasjon + bibliotek: et unikt samarbeid

Det unike ved Bokstart at tiltaket henvender seg direkte til familiene via helsestasjonene. Et samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek vil gi muligheter for en mer omfattende, målrettet og systematisk innsats for å fremme språk-, lese- og skriveferdigheter på tvers av de to sektorene.

26 år med Bokstart

Foreningen !les støtter seg på erfaringene fra de andre nordiske landene og England ved gjennomføring av Bokstart i Norge. Bookstart ble etablert i England i 1992. Danmark gjennomførte Bogstartprogrammet fra 2009 til 2016, og Sverige og Finland er nå i gang med sine Bokstart-prosjekter som nasjonale tiltak. Erfaringer fra England viser at foreldre som fikk tilbudet leser mer med barna sine og besøker biblioteket oftere. Prosjektet har dessuten vist seg å være et godt integreringstiltak.

 

Anbefaling fra EURead til norske myndigheter
Foreningen !les er medlem av EURead, en Europeisk ideell organisasjon med leseeorganisasjoner. Mange av medlemmene har sin versjon av Bokstart, og EURead har stort fokus på dette tiltaket. En anbefaling fra organisasjonens leder ble overlevert til medlemmene i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget da Foreningen !les var på høring i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018.
Les anbefalingen her