Om Bokstart

Materiell
Forskning
INSPIRASJON

Foreningen !les har tatt initiativ til prosjektet Bokstart. Prosjektet går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn og deres foreldre, i samarbeid med helsestasjon og bibliotek.

Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.

Foreningen !les samarbeider med flere kommuner om gjennomføringen av Bokstart. Prosjektet er blant annet støttet av danske Egmont Fonden. Les mer om tildelingen fra Egmont Fonden her.

Hvorfor Bokstart?

Utjevne sosiale forskjeller

Studier av små barns språkutvikling har konkludert at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Forskning på barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ressurssterke og ressurssvake familier, og peker på behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er små.

Les sammen

Høytlesing er et viktigste foreldre kan gjøre for å øke barns ordforråd og språkutvikling. Høytlesing gir barnet forståelse av hendelsesforløp, innsikt i omverden, og ord for egne opplevelser og følelser sammen med en nærværende voksen. Positive erfaringer med bøker og lesing ruster barnet for den senere lese- og skriveopplæringen. Lesing for barna kan også stimulere til økt lesing for voksne. 

Helsestasjon + bibliotek: et unikt samarbeid

Det unike ved Bokstart at tiltaket henvender seg direkte til familiene via helsestasjonene. Et samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek vil gi muligheter for en mer omfattende, målrettet og systematisk innsats for å fremme språk-, lese- og skriveferdigheter på tvers av de to sektorene.

26 år med Bokstart

Foreningen !les støtter seg på erfaringene fra de andre nordiske landene og England ved gjennomføring av Bokstart i Norge. Bookstart ble etablert i England i 1992. Danmark gjennomførte Bogstartprogrammet fra 2009 til 2016, og Sverige og Finland er nå i gang med sine Bokstart-prosjekter som nasjonale tiltak. Erfaringer fra England viser at foreldre som fikk tilbudet leser mer med barna sine og besøker biblioteket oftere. Prosjektet har dessuten vist seg å være et godt integreringstiltak.

Anbefaling fra EURead til norske myndigheter
Foreningen !les er medlem av EURead, en Europeisk ideell organisasjon med leseeorganisasjoner. Mange av medlemmene har sin versjon av Bokstart, og EURead har stort fokus på dette tiltaket. En anbefaling fra organisasjonens leder ble overlevert til medlemmene i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget da Foreningen !les var på høring i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018.
Les anbefalingen her

Bokstart i Oslo

Foreningen !les har i samarbeid med Deichman bibliotek og helsestasjoner i Oslo gjennomført et treårig pilotprosjekt av Bokstart.

«Barn som har vokst opp med høytlesning stiller godt rustet når de begynner på skolen. Og dette forspranget tar de med seg hele livet»,

sa byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen i anledning lanseringen.

Nå foreligger en rapport utarbeidet av forskere ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo som som viser at tiltaket bør få fortsette å utvikle seg. Den baserer seg på et spørreskjema til foreldre, bibliotekarer og helsesykepleiere som deltok i prosjektet, og kvalitative intervjuer med et utvalg av foreldrene.

– Målet med denne rapporten har vært å identifisere synspunkter fra helsestasjonsansatte, bibliotekarer og foreldre om Bokstart-prosjektet, sier forsker Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Sentrale funn i evalueringen er blant annet at:

  • foreldre mener det å lese sammen ga anledning til en rolig stund, der boken skapte en ramme for felles oppmerksomhet og tilknytning.
  • foreldre mener Bokstart var et fint tilbud som de håpte var kommet for å bli.
  • helsesykepleiere og bibliotekarer mener Bokstart bør fortsette.
  • helsesykepleiere opplever at prosjektet gir anledning til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling.
  • bibliotekarene uttrykker at prosjektet gir mulighet til å nå ut til foreldre som ellers ikke leser for sine barn.

– Det er viktig at familier leser for barna sine og Bokstart-programmet kan spille en viktig rolle her. Gjennom Bokstart kan alle barn få mulighet til å oppleve høytlesing hjemme,

sier Kucirkova og understreker:

– En viktig forutsetning er å ha gode bøker som er beregnet på små barn. Samtidig er det også viktig at foreldrene får veiledning om hvorfor de bør lese for barnet, og hvordan. De fleste Bokstart-programmene inkluderer derfor både bokgaver og veiledningsmateriell til foreldrene.

Les rapporten Prosjektevaluering av Bokstart-prosjektet HER

Lågå munji! / Les for meg!

I samarbeid med Foreningen !les har Sametinget lansert prosjektet Lågå munji! / Les for meg! til samiske småbarnsfamilier. 

 

 

Bokbamsen i Øvre Eiker

Bokbamsen startet allerede i 2001 og handler om omsorg for barns oppvekst og om viljen til å gjøre noe positivt for alle småbarnsfamilier i kommunen. Les mer

 

Bokstart i Bergen

Les mer om Bokstart i Bergen her.

Prosjektet «Les for meg!» i Strand kommune

Med prosjektet «Les for meg!» deler kommunen ut gratis bøker til alle ettåringer. Les mer her.

Bokstart for de aller minste i Stavanger

Les mer om Sølvberget sin satsning på Bokstart her.

Bokstart i Fredrikstad

Bokstart i Fredrikstad er et tilbud til de minste barna og familiene deres. Målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små.

Bokstart Fredrikstad er et samarbeid mellom Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek.