Helsestasjon

VEILEDNING
Små barns språkutvikling

 

Bokstart fremmer tidlig språkutvikling

Bokstart oppfordrer foreldre til å prate, lese og synge sammen med barnet sitt fra første stund og på eget morsmål.

Forskning viser at det er en sammenheng mellom språkutvikling i tidlig alder og barnas senere ferdigheter, både deres sosiale kompetanse og evne til å lære å lese og skrive. I barnas første leveår er det viktig at foreldre har kunnskap om hvordan de kan bidra til god språkutvikling.

Prosjektet skal støtte det arbeidet som allerede gjøres på helsestasjonen for å fremme små barns språk og samspill mellom foreldre og barn.

 

Artikler

sykepleien.no: Vil få helsestasjoner til å fremme høytlesing
Ikke alle små barn blir lest for, men det håper prosjektet Bokstart å få gjort noe med. Les artikkel om Bokstart i fagbladet Sykepleien her.

lesesenteret.uis.no: Språksvake toåringer faller utenfor i lek
Ved Universitetet i Stavanger har Lesesenteret forsket på sammenhengen mellom språket, leken og den sosiale kompetansen til små barn. Les mer om forskningen her. Hovedfunn fra studien «Stavangerprosjektet» er samlet her.

bokstart.se: Språket börjar med dig!
I forbindelse med den svenske Bokstart-kampanjen har det svenske Kulturrådet utviklet flere artikler og brosjyrer om samspillet mellom foreldre og barn, og hvordan foreldre kan stimulere barnets språkutvikling. Les brosjyren «Språket börjar med dig!» på bokstart.se.