Veiledning

I løpet av året 2020 vil toåringer i Oslo motta en egen invitasjon til biblioteket sammen med et gavekort på en bildebok på toårskontrollen ved helsestasjonen.

Dette er et samarbeid mellom Deichman, helsestasjonene i Oslo kommune og Foreningen !les.

Bildeboken Æsj! sier Nora kan familiene hente på biblioteket. Boken deles ut i et eget bærenett. Informasjon om bibliotekstilbudet til småbarnsfamilier kan legges ved.

Se materiellet her.

Foto: Deichman

Tips til deg som skal dele ut gavebok

 1. Ta boken ut av bærenettet og vis den frem for barnet og foreldre/omsorgspersoner. Fortell at boken gis som gave slik at de kan lese den sammen.

 

 1. I boken kan du skrive inn barnets navn, hvilket bibliotek boken er en gave fra og navnet ditt.

 

 1. Fortell foreldre at i lesestunden kan de se på bildene sammen og snakke om det som skjer i bøkene. Barnet lærer både å lytte og prate selv. Barnet lærer flere ord.

 

 1. Gi tips til hvordan de kan lese sammen:
 • Det er aldri for tidlig å begynne å lese.
 • På biblioteket kan du finne bøker om det barnet ditt interesserer seg for (som dyr, biler, troll osv …), eller bøker du selv liker og gjerne vil lese for barnet ditt.
 • Lesestundene kan gjerne være korte, og dere trenger ikke å lese hele boken.
 • Dere kan lese sammen på hvilket som helst tidspunkt av dagen.

 

 1. Vis frem barneavdelingen og fortell om tilbudet ved biblioteket:
 • Her på biblioteket kan du låne flere bøker til barnet ditt og deg selv.
 • Spør gjerne en bibliotekar om tips til bøker du kan låne.
 • Hvis familien ikke har lånekort, fortell hvordan de kan få det.
 • Fortell om familiearrangementer ved biblioteket.

 

Samarbeid med helsestasjonen

Bokstart gir mulighet til samarbeid med helsestasjonen om å fremme høytlesing, leselyst og tidlig språkutvikling.

Eksempler på konkrete samarbeidsformer kan være:

 • Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn eller lager plakat med boktips til venterommet.
 • Helsestasjonen deler ut informasjon om familiearrangementer som babysang og høytlesingsstunder ved biblioteket.
 • Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket.
 • Høytlesingsstund på helsestasjonen eller i åpen barnehage.
 • Samarbeid om formidle bøker på andre språk enn norsk.

Har du flere idéer til hvordan biblioteket kan samarbeide med helsestasjonen lokalt? Skriv til sigrun@foreningenles.no.