Veiledning

I løpet av året 2020 vil toåringer i Oslo motta en egen invitasjon til biblioteket sammen med et gavekort på en bildebok på toårskontrollen ved helsestasjonen.

Dette er et samarbeid mellom Deichman, helsestasjonene i Oslo kommune og Foreningen !les.

Bildeboken Æsj! sier Nora kan familiene hente på biblioteket. Boken deles ut i et eget bærenett. Informasjon om bibliotekstilbudet til småbarnsfamilier kan legges ved.

Se materiellet her.

Tips til deg som skal dele ut gavebok

 1. Ta boken ut av bærenettet og vis den frem for barnet og foreldre/omsorgspersoner. Fortell at boken gis som gave slik at de kan lese den sammen.

 

 1. I boken kan du skrive inn barnets navn, hvilket bibliotek boken er en gave fra og navnet ditt.

 

 1. Fortell foreldre at i lesestunden kan de se på bildene sammen og snakke om det som skjer i bøkene. Barnet lærer både å lytte og prate selv. Barnet lærer flere ord.

 

 1. Gi tips til hvordan de kan lese sammen:
 • Det er aldri for tidlig å begynne å lese.
 • På biblioteket kan du finne bøker om det barnet ditt interesserer seg for (som dyr, biler, troll osv …), eller bøker du selv liker og gjerne vil lese for barnet ditt.
 • Lesestundene kan gjerne være korte, og dere trenger ikke å lese hele boken.
 • Dere kan lese sammen på hvilket som helst tidspunkt av dagen.

 

 1. Vis frem barneavdelingen og fortell om tilbudet ved biblioteket:
 • Her på biblioteket kan du låne flere bøker til barnet ditt og deg selv.
 • Spør gjerne en bibliotekar om tips til bøker du kan låne.
 • Hvis familien ikke har lånekort, fortell hvordan de kan få det.
 • Fortell om familiearrangementer ved biblioteket.

 

Samarbeid med helsestasjonen

Bokstart gir mulighet til samarbeid med helsestasjonen om å fremme høytlesing, leselyst og tidlig språkutvikling.

Eksempler på konkrete samarbeidsformer kan være:

 • Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn eller lager plakat med boktips til venterommet.
 • Helsestasjonen deler ut informasjon om familiearrangementer som babysang og høytlesingsstunder ved biblioteket.
 • Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket.
 • Høytlesingsstund på helsestasjonen eller i åpen barnehage.
 • Samarbeid om formidle bøker på andre språk enn norsk.

Har du flere idéer til hvordan biblioteket kan samarbeide med helsestasjonen lokalt? Skriv til sigrun@foreningenles.no.