Inspirasjon

 

 

Bokstart i verden

– en internasjonal kunnskapsoversikt

Framsida på trycksaken Bokstart i världenBokgaveprogrammer er virkningsfulle og gjør en forskjell for mange familier. Det forteller rapporten «Bokstart i världen» som belyser internasjonal forskning, kunnskap og metoder for Bokstart og lignende bokgaveprogrammer.

Kunnskapsoversikten er sammenstilt på oppdrag fra Kulturrådet i Sverige, hvor Bokstart er en storsatsning og nasjonalt prosjekt. Rapporten er skrevet på svensk og finnes også i engelsk utgave.

Les mer her.

Les engelsk utgave her. 

 

 

 

 

 

 

Bokstart og EURead

Foreningen !les er medlem av EURead – en Europeisk nettverksorganisasjon av lesefremmende organisasjoner. Bokstart er et viktig prosjekt for foreningen. EURead har tatt initiativ til nettverket Global Network for Early Years Bookgifting hvor Foreningen !les er medlem. Les mer om EURead sin satsning her, og om det globale Bokstart-nettverket her.

Bokstart i andre land

Bookstart har eksistert siden 1992 og gjennomføres årlig av rundt 40 nasjoner. Det finnes svært mye tilgjengelig forskning på tiltaket.

BookTrust i Storbritannia: Bookstart

Hvorfor er det viktig å dele bøker, rim og historier med babyer? Hvilken forskjell utgjør BookTrust-programmer på lesevanene til barn og familier? Forskningen og evalueringen til BookTrust hjelper dem til å svare på spørsmål som disse, slik at de kan støtte hvert barn til å oppleve glede ved lesing og dets sosiale, følelsesmessige og intellektuelle fordeler.
Forskningen til BookTrust kan leses her

 

Kulturrådet i Sverige: Samarbeid og kunnskap om små barns språkutvikling

I Sverige er Bokstart et nasjonalt tiltak initiert av Kulturrådet. Bokstart bygger på samarbeid mellom offentlige bibliotek, barnehelse og barnehage, som alle arbeider med barns språkutvikling. Bibliotekarer drar blant annet på hjemmebesøk til foreldre med små barn for å fremme tidlig lesing. Les flere gode artikler og rapporter fra prosjektet på bokstart.se.
Les mer her

 

Bogstart i Danmark

Bokstartprogrammet fra 2009 til 2016 gikk ut på å gi små barn i utsatte boligområder gode opplevelser med bøker. Center for Børnesprogs forskningsrapporter om Bogstart, brosjyrer om følgeforskningen på flere språk og aktivitetsskjemaer til hjemmebesøk kan leses her.