Inspirasjon

Bokstart-konferanse i Oslo

12. april 2019 inviterte Foreningen !les til en heldagskonferanse om Bokstart. Les mer

Forfatter Irene Marienborg ble invitert til Bokstart-konferansen for å fortelle om hvordan det er å skrive for de aller minste. Saken ble opprinnelig publisert på NBU sine nettsider. Les mer

Bokbamsen i Øvre Eiker
Bokbamsen startet allerede i 2001 og handler om omsorg for barns oppvekst og om viljen til å gjøre noe positivt for alle småbarnsfamilier i kommunen.
Les mer

 

 

Bokstart i andre land

Bookstart har eksistert siden 1992 og gjennomføres årlig av rundt 40 nasjoner. Det finnes svært mye tilgjengelig forskning på tiltaket.

BookTrust i Storbritannia: Bookstart

Hvorfor er det viktig å dele bøker, rim og historier med babyer? Hvilken forskjell utgjør BookTrust-programmer på lesevanene til barn og familier? Forskningen og evalueringen til BookTrust hjelper dem til å svare på spørsmål som disse, slik at de kan støtte hvert barn til å oppleve glede ved lesing og dets sosiale, følelsesmessige og intellektuelle fordeler.
Forskningen til BookTrust kan leses her

 

Kulturrådet i Sverige: Samarbeid og kunnskap om små barns språkutvikling

I Sverige er Bokstart et nasjonalt tiltak initiert av Kulturrådet. Bokstart bygger på samarbeid mellom offentlige bibliotek, barnehelse og barnehage, som alle arbeider med barns språkutvikling. Bibliotekarer drar blant annet på hjemmebesøk til foreldre med små barn for å fremme tidlig lesing. Les flere gode artikler og rapporter fra prosjektet på bokstart.se.
Les mer her

 

Bogstart i Danmark

Bokstartprogrammet fra 2009 til 2016 gikk ut på å gi små barn i utsatte boligområder gode opplevelser med bøker. Center for Børnesprogs forskningsrapporter om Bogstart, brosjyrer om følgeforskningen på flere språk og aktivitetsskjemaer til hjemmebesøk kan leses her.