Små barns språkutvikling

Barnets språkutvikling fra seks måneder til tre år

Her er enkle oversikter om barnets språk i alderen seks måneder, ett år, atten måneder og tre år.

Oversiktene er oversatt fra Kulturrådet i Sveriges informasjonsmateriell til den svenske Bokstart-kampanjen, og er redigert og tilpasset en norsk sammenheng. Informasjonen er også gjennomgått av norske fagpersoner innen pedagogikk med kunnskap om barns språkutvikling og hvordan små barn uttrykker seg.

Bruk oversiktene som utgangspunkt i samtaler med foreldre og andre som jobber med små barn.

Informasjonsmateriellet om barnets språk kan lastes ned her (PDF).