Små barns språkutvikling

Barnets språkutvikling fra seks måneder til tre år

Barnet ditt har mye å oppdage i verden! Se hva barnet ser på, og sett ord på det. Oppdag alt spennende, stort og smått, sammen!

Her er enkle oversikter over barnets språk i alderen seks måneder, ett år, atten måneder og tre år.

Oversiktene er oversatt fra Kulturrådet i Sveriges informasjonsmateriell til den svenske Bokstart-kampanjen, og er redigert og tilpasset en norsk sammenheng. Tekstene er også gjennomgått av fagpersoner i Norge med kunnskap om barns språkutvikling og hvordan små barn uttrykker seg.

Bruk oversiktene som utgangspunkt i samtaler med foreldre og andre som jobber med små barn.

Informasjonsmateriellet om barnets språk kan lastes ned her.