Veiledning

Bokstart oppfordrer foreldre til å prate, lese og synge sammen med barnet sitt allerede fra barnets første leveår, og på eget morsmål.

Prosjektet skal støtte det arbeidet som allerede gjøres på helsestasjonen for å fremme samspill mellom foreldre og barn og små barns språkutvikling.

En veiledning til prosjektet kan lastes ned her.

Utdeling ved helsestasjonen:

Barnets første leveår: småbarnsbok og brosjyre
Materiellet i prosjektet er småbarnsboken Revungen og en Bokstart-brosjyre om hvordan foreldre kan stimulere til språkutvikling.

Helsesykepleier deler ut bok og brosjyre på en konsultasjon der barnets språk er tema, for eksempel når barnet er 8 måneder. Den enkelte helsestasjon vurderer selv beste tidspunkt for utdelingen.

 

Toårskontroll: gavekort på bildebok
I løpet av 2020 vil alle toåringer i Oslo motta en egen invitasjon fra Deichman sammen med et gavekort på en bildebok.

Gavekortet deles ut på på toårskontrollen ved helsestasjonen.

Familiene kan hente bildeboken Æsj! sier Nora på biblioteket. Boken er skrevet og illustrert av Irene Marienborg, og handler om Nora som må øve på å like grønnsaker. Boken deles ut i et eget bærenett. Familiene vil samtidig bli kjent med biblioteket og tilbudet til småbarnsfamilier.

Se materiellet her.

 

Samarbeid med biblioteket

Bokstart gir mulighet til samarbeid med biblioteket om å fremme høytlesing, leselyst og tidlig språkutvikling.

Eksempler på konkrete samarbeidsformer kan være:

  • Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn eller lager plakat med boktips til
    venterommet.
  • Helsestasjonen deler ut informasjon om familiearrangementer som babysang og høytlesingsstunder ved
    biblioteket.
  • Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket
  • Høytlesingsstund på helsestasjonen eller i åpen barnehage
  • Samarbeid om formidle bøker på andre språk enn norsk

Har du flere idéer til hvordan helsestasjonen kan samarbeide med biblioteket lokalt? Skriv til les@foreningenles.no.