Veiledning

Bokstart skal støtte det arbeidet som allerede gjøres på helsestasjonen for å fremme små barns språkutvikling, og samspill mellom foreldre og barn.

Bildeboka Revungen deles ut på Sagene helsestasjon. Foto: Sigrun Feiring / Foreningen !les

Boka Revungen og Bokstart-brosjyre deles ut i løpet av første leveår, for eksempel når barnet er åtte måneder. Den enkelte helsestasjon vurderer selv beste tidspunkt for utdelingen.

En invitasjon fra Deichman med gavekort på en bildebok deles ut på toårskontrollen ved helsestasjonen. Familiene kan hente bildeboka på biblioteket. Samtidig blir familien kjent med bibliotektilbudet.

En veiledning til helsesykepleiere kan lastes ned her: Bokstart på helsestasjonen – veiledning

I veiledningen kan du lese om:

 • målsetningene for Bokstart
 • en kort presentasjon av materiellet
 • samtaletips i forbindelse med utdeling av bildeboka Revungen
 • tips til utdeling av gavekort på toårskontrollen

Se også oversikter over barnets språk i alderen seks måneder, ett år, atten måneder og tre år her.

Foto: Sigrun Feiring / Foreningen !les

Samarbeid med biblioteket

Bokstart gir mulighet til samarbeid med biblioteket om å fremme høytlesing, leselyst og tidlig språkutvikling. Eksempler på konkrete samarbeidsformer kan være:

 • Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn eller lager plakat med boktips til
  venterommet.
 • Helsestasjonen deler ut informasjon om familiearrangementer som babysang og høytlesingsstunder ved
  biblioteket.
 • Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket
 • Høytlesingsstund på helsestasjonen eller i åpen barnehage
 • Samarbeid om å formidle bøker på andre språk enn norsk

Har du idéer til hvordan helsestasjonen kan samarbeide med biblioteket lokalt? Skriv til sigrun@foreningenles.no.