Bokstart – språk fra første stund

Lesestund

Les sammen

Bokstart oppmuntrer deg som voksen til å lese, synge, rime og prate sammen med barnet ditt.

En lesestund er hyggelig for dere begge. Når dere leser sammen, blir barnet ditt bedre til å lytte og til å uttrykke seg.

Les for babyen, ett- og toåringen – les for barna i livet ditt! I denne filmen får du gode tips til hvordan du kan lese sammen med små barn.