Artikler

Her kan du lese nyttige artikler om lesing og språkutvikling, få tips og inspirasjon.

Forskning på språk og lek

Ved Universitetet i Stavanger har Lesesenteret forsket på sammenhengen mellom språket, leken og den sosiale kompetansen til små barn. Les artikkelen «Språksvake toåringer faller utenfor lek» her.

Hovedfunn fra studien «Stavangerprosjektet» er samlet her.

 

Gode relasjoner mellom barn og pedagog kan bidra til bedre språkutvikling blant minoritetsspråklige barn.
Tidligere forskning har vist at et dårlig norsk ordforråd det siste halve året før skolestart kan føre til utfordringer i minoritetsspråklige førskolebarns senere skriftspråk- og leseutvikling.
Les mer på Utdanningsforskning.no

 

Bedre norsk med skreddersydd språk-app
77 morsmål og 6 norske dialekter. En ny app har norske språkøvelser spesialtilpasset folk på deres eget morsmål. Appen kan være et nyttig verktøy i voksenopplæringen.
Les mer på Utdanningsforskning.no

 

Høytlesing – språkbruk i praksis
Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesing. Dessuten møter barna gode mønster for språkbruk både i høytlesingen og i samtaler i forbindelse med lesingen. Høytlesing gir glede ved selve lesestunden, både til dem som hører på og til den som leser. Og ikke minst har høytlesing en viktig språkstimulerende effekt.
Les mer på Lesesenteret.no

 

Lesemiljøet i hjemmet avgjørende for barns leseferdigheter
Barn som sjelden blir lest for og med foreldre som leser lite selv, har dårligere forutsetninger når de begynner på skolen enn andre barn.
Hvor langt barna har kommet i leseutviklingen når de begynner på skolen, har sterk sammenheng med hvordan lesemiljøet er i barnas hjem fra de er små. Det viser en studie utført i forbindelse med forskningsprosjektet På Sporet ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Les mer på Utdanningsforskning.no

 

«Kom, så går vi inn og snoker» – nytt kurs om småbarnslitteratur for barnehageansatte
Behovet for oppdatert kunnskap om småbarnslitteratur er stadig økende. I tråd med den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver har Norsk barnebokinstitutt utviklet halvdagskurset Kom, så går vi inn og snoker. Kurset er for barnehagenes ansatte og tar for seg dagens småbarnslitteratur.
Les mer på Barnebokinstituttet.no

 

Ny kunnskapsoversikt: Språk i barnehagen- fundamentet for leseforståelse
Studie viser at det er to hovedveier til god leseforståelse i skolen: Via såkalte kode-relaterte ferdigheter og via språkforståelse.
Les mer på Utdanningsforskning.no