Bokbamsen i Øvre Eiker

Tiltaket har eksistert siden 2001 og handler om omsorg for barns oppvekst og om viljen til å gjøre noe positivt for alle småbarnsfamilier i kommunen.

I sin helhet er tilbudet med gavebøkene, fra nyfødt til skolealder, en positiv og sjenerøs satsning på barns språk og deres leselyst. Et slikt fokus på verdien av å lese for og med barn, er både viktig og meningsfullt i et barns oppvekst.

Høsten 2010 fikk kommunen sin tredje og nåværende Bokbamse; Rannveig Nymoen. Rannveig har vært til stor inspirasjon og kommet med gode råd og inspirasjon.

Bokbamsen har egne hjemmesider med mye informasjon og gode råd.

Barns språkutvikling
Tidlig språkutvikling
Kommunikasjon med barn
Høytlesningens betydning
Tips og råd
Logopedens side

Flerspråklighet
Flerspråklige barn
Det flerspråklige bibliotek
Tema morsmål
– Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)